SPROGTEKNOLOGI

OVERSÆTTELSESVÆRKTØJER

Som en naturlig og understøttende hjælp til oversættelsesopgaverne anvender vi oversættelsesværktøjerne SDL Trados Studio og SDL MultiTerm. Vi sørger løbende for at holde vores oversættelsesværktøjer opdateret, og vi benytter derfor altid den nyeste version af programmerne.

SDL Trados Studio er et oversættelsessystem, der lagrer oversættelser i en oversættelseshukommelse. SDL Trados Studio gør det muligt at genbruge tidligere oversættelser fra samme kunde i forbindelse med nye oversættelser. Dermed kan vi nemmere sikre konsekvent sprogbrug og terminologi for hver eneste oversættelsesopgave for samme kunde. Derudover kan vi opdatere igangværende oversættelser hurtigere undervejs i et oversættelsesprojekt.

SDL MultiTerm er et terminologiprogram, hvor vi opretter termbaser med kundens specifikke termer. Her kan vi lagre faste termlister, så vi nemt får kundernes terminologi indarbejdet i vores arbejdsgang. Også her er formålet at sikre konsistent sprogbrug i kundernes oversættelser.

En stor fordel ved at bruge SDL Trados Studio og SDL MultiTerm er, at vores translatører nemt kan samarbejde om en oversættelse og koordinere terminologi, således at vi kan levere sprogligt konsistente oversættelser fra opgave til opgave.

FILTYPER

Vi er vant til at håndtere de fleste filformater, og vi leverer som udgangspunkt altid oversættelsen tilbage i samme format, som vi modtog fra kunden.

Derudover bestræber vi os altid på at levere en oversættelse, hvor kunden ikke efterfølgende skal bruge tid på at tilpasse layout.

Vi oversætter rutinemæssigt de gængse filtyper fra MS Office (docx, pptx, xlsx) og Adobe-programmet InDesign (idml). Vi modtager også pdf-dokumenter, som vi konverterer til Word inden oversættelsen igangsættes.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan håndtere dine filformater, må du endelig kontakte os.

KONTAKT OS

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en tekst, der skal oversættes eller sprogrevideres, hvis du har brug for en tolk, eller hvis du har brug for rådgivning om mulige løsninger af en oversættelsesopgave.