JURA

Vi har en fast gruppe af oversættere, der har stor erfaring med oversættelse af juridiske tekster.

Vores juridiske oversættelsesopgaver er primært inden for følgende emneområder:

 • Procesret
 • Erhvervslejeret og lejeret
 • Arbejds- og ansættelsesret
 • M&A
 • Aftaleret
 • Insolvensret
 • Persondataret
 • Shipping, offshore og energi
 • Transport

Teksttyper omfatter blandt andet: 

 • Kontrakter
 • Processkrifter
 • Domme
 • Bekendtgørelser og love
 • Vedtægter og andre selskabsdokumenter
 • Attester

KONTAKT OS

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har en tekst, der skal oversættes eller sprogrevideres, hvis du har brug for en tolk, eller hvis du har brug for rådgivning om mulige løsninger af en oversættelsesopgave.

HURTIG RESPONS OG HØJ KVALITET​

Vi svarer hurtigt på forespørgsler, og vi er fleksible og parate til hurtigt at løse hasteopgaver, også hvis det betyder arbejde uden for normal arbejdstid. Vi fokuserer på altid at levere den bedste kvalitet til den aftalte tid og pris.