Sproglig rådgivning

Vi har mange års erfaring i at hjælpe vores kunder med at afdække deres behov for oversættelse og vejlede dem i, hvordan de i tæt samarbejde med os bedst strukturerer en oversættelsesproces. Det kan være svært for en kunde at vide præcist, hvornår det er mest fordelagtigt at starte oversættelsesprocessen i forhold til korrekturrunder osv. Det ved vi – og vi kan hurtigt få overblik over den enkelte proces og tilrettelægge et forløb, der sikrer et optimalt slutprodukt.

Derudover har vi bistået flere af vores kunder med at gennemgå sprogtests og vurdere potentielle kandidaters sproglige kompetencer.

I det hele taget vil vi gerne være vores kunders faste sparringspartner i alle forhold, der vedrører sprog og oversættelse.