Tysk oversættelse

Ute Mansfeldt tager sig af oversættelser til og fra tysk. Efter et ophold i Cambridge, UK, hvor hun arbejdede som tysk oversætter, flyttede hun i 1996 til København, hvor hun var med til at starte Fokus Translatørerne.

Helt i tråd med Fokus Translatørernes primære fagområder ligger hendes specialkompetencer inden for jura og økonomi. Hun har med tiden etableret et stort netværk af dygtige kolleger, som hun samarbejder med, når det gælder levering af oversættelser uden for hendes kompetenceområde og i forbindelse med større opgaver.

Endelig tolker Ute både simultant og konsekutivt for politi, domstole, advokatkontorer og erhvervsvirksomheder.