Sprogteknologi

Oversættelsesværktøjer

Vi anvender oversættelsesværktøjerne SDL Trados Studio 2017 og SDL MultiTerm 2017 som en hjælp til oversættelse. Vi holder vores oversættelsesværktøjer opdateret, og derfor opgraderer vi løbende, når der bliver lanceret nye programpakker.

SDL Trados Studio 2017 er et oversættelsessystem, der lagrer vores oversættelser i en database (kaldet en translation memory (TM)). Ved at strukturere og lagre oversættelserne i databaser, i forbindelse med større kunder oftest i form af specifikke enkeltkundebaser, bliver tekststrenge automatisk genkendt, således at vi hele tiden kan sikre konsekvent sprogbrug og terminologi. Databaserne hjælper os desuden med at opdatere dokumenter hurtigere, f.eks. hvis der kommer reviderede udgaver undervejs i et oversættelsesprojekt.

En stor fordel ved at bruge SDL Trados Studio er, at vores translatører nemt kan samarbejde om en oversættelse og koordinere terminologi, således at vi kan levere sprogligt konsistente oversættelser fra opgave til opgave.

SDL MultiTerm 2017 er et terminologiprogram, hvor vi opretter termbaser med kundens specifikke termer. Her kan vi lagre faste termlister, så vi nemt får kundernes terminologi indarbejdet i vores arbejdsgang. Også her er formålet at sikre konsistent sprogbrug i kundernes oversættelser.

Derudover kan vi i vid udstrækning altid levere en oversættelse hurtigt, da vi arbejder mere effektivt ved at bruge oversættelsesværktøjerne.

Filtyper

Vi er vant til at håndtere de fleste filformater, og vi leverer som udgangspunkt altid oversættelsen tilbage i samme format, som vi modtog fra kunden.

Derudover bestræber vi os altid på at levere en oversættelse, hvor kunden ikke efterfølgende skal bruge tid på at tilpasse layout.

Vi oversætter rutinemæssigt de gængse filtyper fra MS Office (docx, pptx, xlsx) og Adobe-programmerne InDesign (idml) og InCopy (icml). Derudover modtager vi også andre filtyper, f.eks. pdf, xml og html.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi kan håndtere dine filformater, skal du endelig kontakte os.